foto1
ARQUITECTURA
foto1
BIOCONSTRUCCIÓ
foto1
INTERIORISME
foto1
GEOBIOLOGIA
foto1
FENG SHUI
Jordi Pons - Arquitecte
  • 1Aspachs.jpg
  • 2Faana.jpg
  • 3Dojo.jpg
  • 4Mas_Franch.jpg
  • 5llibreria.jpg
  • 6Cartedor.jpg
  • 7Barana.jpg
  • 8Fang.jpg
  • 9Menjador.jpg
  • Soler.jpg

BIOCONSTRUCCIÓ

 

La Bioconstrucció busca construir habitatges sans i harmònics amb el seu entorn. La relació entre les persones (bio) i l'edifici (construcció) es fa des d'un punt de vista integral en el qual, per mitjà dels materials emprats (lliures de substàncies contaminants o nocives), la seva adequació a l'entorn (geobiologia) i el seu disseny (Feng Shui), es va molt més enllà de la construcció convencional.

La qualitat de vida de les persones passa per sobre de qualsevol altra consideració estètica o formal. El més important en la bioconstrucció és aconseguir el màxim benestar sense prescindir de la qualitat de vida actual. No es tracta de viure com al segle XIX, sinó amb les comoditats del segle XXI però sense cap dels seus inconvenients. No acceptem viure en caixes tancades on la contaminació química o radioelèctrica facin enmalaltir als seus habitants.

Algunes persones (cada vegada més) desenvolupen problemes de salut a causa de les fonts elèctriques i electromagnètiques, els camps elèctrics al voltant d'equips, aparells i instal·lacions. Es pot produir tant en interiors com en exteriors. D'això en diem electrosensibilitat.

La sensibilitat química múltiple (SQM) és una síndrome complexa que es presenta com un conjunt de símptomes vinculats a diversos agents i components que es troben al medi ambient (ambientadors, desinfectants, colònies, suavitzants, etc.). Aquestes reaccions es produeixen per una exposició a nivells tolerats per la majoria de les persones.

La Bioconstrucció treballa amb materials i tècniques que eviten aquests factors de risc i aconsegueix habitatges sans i confortables per als seus propietaris. Més que una manera de construir, és una manera de viure.

El més important és la nostra qualitat de vida. No hi renuncïis.