foto1
ARQUITECTURA
foto1
BIOCONSTRUCCIÓ
foto1
INTERIORISME
foto1
GEOBIOLOGIA
foto1
FENG SHUI
Jordi Pons - Arquitecte
 • 1Aspachs.jpg
 • 2Faana.jpg
 • 3Dojo.jpg
 • 4Mas_Franch.jpg
 • 5llibreria.jpg
 • 6Cartedor.jpg
 • 7Barana.jpg
 • 8Fang.jpg
 • 9Menjador.jpg
 • Soler.jpg

LES RADIACIONS NATURALS

Sorgeixen de la terra, provocant variacions del camp magnètic i elèctric del nostre voltant. Poden ser degudes a la presència de corrents d’aigua subterrània, falles en el terreny, radioactivitat del subsòl o els materials de construcció de l’edifici, o bé del magnetisme terrestre (línies Hartmann i Curry).

Corrents d'aigua subterrània

La fricció de l’aigua subterrània contra la superfície de les roques en el seu desplaçament, produeixen corrents elèctrics que es desplacen en el mateix sentit que l’aigua, generant així un camps magnètic perceptible en la seva vertical.

Passar llargs períodes de temps sobre un corrent d’aigua subterrania a la llarga pot resultar molt perjudicial per la salut. No es pot desviar ni apantallar. Cal apartar-se’n.

Fissures o falles en el terreny

A través de les fissures del terreny podem tenir emanacions de radiacions o de gasos del subsol, algunes d’elles radioactives, creant en la seva vertical unes condicions altament desfavorables per la vida.

Tant les fissures com els corrents d’aigua són igualment perilloses, i cal actuar de la mateixa manera: evitant-les.

Radioactivitat i gas radó

La radioactivitat ens pot venir tant per les condicions del terreny com dels materials de construcció. Per regla genera, els terrenys calcaris o sedimentaris acostumen a ser poc radioactius a diferència dels granítics o basàltics. És precisament en terrenys granítics on trobem també presència del gas radó. Aquest gas és molt tòxic en altes concentracions.

Alguns materials de construcció com alguns ciments, gres, granits o elements ceràmics també poden ser lleugerament radioactius.

La solució és ventilar les estances per reduir la seva acumulació.

Línies Hartmann i Curry

El seu origen és el magnetisme terrestre. Aquest no és uniforme en tota la superfície del planeta sinó que forma uns canals on és més marcat. Els “canals” formen una retícula principal seguint els sentits Nord-Sud i Est-Oest, -línies Hartmann- i una altra de secundària inclinada 45º respecte d’aquesta -línies Curry-.

Les línies Hartmann tenen una separació mitjana entre elles entre 2 i 2,5 m. I el seu gruix és d'uns 21 cm. Les línies Curry tenen una separació entre 6 i 8 m. i un gruix d'uns 40 cm. Aquestes dimensions són variables i depenen de les alteracions en el terreny, de la contaminació electromagnètica artificial o dels canvis atmosfèrics. També s'aprecia un augment en la seva intensitat diària entre les 2 i les 4 de la matinada.

En general, només causen alteracions els encreuament entre línies. Si aquests es sobreposen a corrents d'aigua o falles, augmenten els seus efectes negatius. Cal evitar aquests encreuaments.

 

Si voleu fer un estudi geobiològic per veure quines radiacions afecten la seva llar, poseu-vos en contacte amb mi a través del formulari de contacteo directament a través del mail (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), del telèfon 656408084 o venint al despatx de la plaça Viladomat 19 (Berga) en horari d'oficina.

Jordi Pons, Aquitecte

QUÈ ÉS LA GEOBIOLOGIA?

La paraula Geobiologia correspon a la unió dels termes GEO (Terra), BIO (Vida) i LOGIA (Ciència o Estudi). Per tant, la Geobiologia seria la ciència que estudia les energies que emanen de la terra i la seva relació amb éssers vius.

Al llarg de la història diferents civilitzacions han donat una gran importància a l’elecció del lloc on viure. En la geobiologia moderna es localitzen les energies del terreny per elegir aquells indrets en què es reuneixen les millors condicions per viure, tal com es feia antigament, i s’estudien al mateix temps tots aquells altres tipus de radiació que s’han incorporat a les nostres vides degut al l’aparició d’electodomèstics i demès aparells electrònics de les nostres llars. L’objectiu de la Geobiologia és per tant, protegir les persones de les agressions causades per les radiacions del nostre entorn i millorar el seu benestar i salut.

 

Si voleu fer un estudi geobiològic per veure quines radiacions afecten la seva llar, poseu-vos en contacte amb mi a través del formulari de contacteo directament a través del mail (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), del telèfon 656408084 o venint al despatx de la plaça Viladomat 19 (Berga) en horari d'oficina.

Jordi Pons, Aquitecte

CONTAMINACIÓ PER RADIACIÓ

Són moltes les substàncies tòxiques que captem, respirem, bevem o mengem, que poden afectar la nostra salut. De tota manera, en un organisme sa les defenses del propi cos poden evitar que un organisme emmalalteixi.

La presència de radiacions o alteracions electromagnètiques del nostre entorn poden desequilibrar-nos física i/o psicològicament, afeblint les defenses naturals del cos. Aquestes alteracions no es poden considerar malalties per elles mateixes, però poden afeblir l’organisme de manera que sigui vulnerable. Per això és tan important conèixer la seva presència per poder evitar-les.

Els símptomes de contaminació per radiació poden ser diversos:

 • Insomni i alteracions del son (costa agafar el son o et despertes sovint)

 • Mal de cap habitual

 • Els nens es mostren inquiets durant la nit i dormen en un racó del llit

 • Esgotament, especialment després de llevar-se al matí

 • Alteracions de la pressió de la sang o del ritme cardíac

 • Al·lèrgies

 • Alteració en la gana o augment de pes

 • Canvis en el comportament

 • Baixes defenses

 • Dolors muscular o de les articulacions

 • Irritabilitat, nerviosisme, stress, depressió o altres transtorns nerviosos

 • Pèrdua del desig sexual

 • Interrupció de l'embaràs

 • Propensió a les malalties lleus (constipats, febres, disfuncions gastrointestinals...)

 • Malalties neurodegeneratives

 • Patir malalties cròniques sense conèixer el seu origen (fatiga crònica, Sensibilitat Química Múltiple, fibromiàlgia...)

 • Aparició de tumors, càncer o leucèmia

 • Si voleu fer un estudi geobiològic per veure quines radiacions afecten la seva llar, poseu-vos en contacte amb mi a través del formulari de contacteo directament a través del mail (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), del telèfon 656408084 o venint al despatx de la plaça Viladomat 19 (Berga) en horari d'oficina.

 • Jordi Pons, Aquitecte

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges l'han de passar tots els edificis de més de 45 anys d'antiguitat i l'ha de dur a terme un tècnic amb titulació d'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació.

La inspecció consisteix en examinar l'edifici, el duu a terme el tècnic competent, i dóna lloc a l'informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges. Aquesta inspecció tècnica és visual, i es fa respecte d'aquells elements de l'edifici als quals s'hagi tingut accés. Els propietaris i les persones ocupants dels habitatges han de facilitar l'accés als habitatges i a les altres entitats de l'edifici en el moment de la inspecció.

Segons el tipus, la gravetat i la generalització de les deficiències, l'estat general d'un edifici pot ser:

 • Molt greu
 • Amb deficiències greus
 • Amb deficiències lleus
 • Sense deficiències

L'Agència de l'Habitatge, prenent com a base l'informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges atorgarà un certificat d'aptitud que notificarà directament a la propietat. Segons quin sigui l'estat general de l'edifici, el certificat d'aptitud pot ser d'apte o no apte.

S'han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:

 • Els edificis plurifamiliars d'habitatges en funció de més de 45 anys d'antiguetat.
 • Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
 • Si l'edifici o els habitatges de l'edifici s'han d'acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.

L'obligació de sotmetre els edificis d'habitatges a inspecció tècnica correspon als propietaris dels immobles, i en el cas dels blocs d'habitatges, la comunitat de propietaris.

Si necessiteu realitzar una Inspecció Tècnica del vostre Edifici, poseu-vos en contacte amb mi a través del formulari de contacte, directament a través del mail (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), del telèfon 656408084 o venint al despatx de la plaça Viladomat 19 (Berga) en horari d'oficina.

 

Jordi Pons, Arquitecte

Els materials usats en la bioconstrucció, pel fet de no utilitzar substàncies tòxiques, permeten ser treballats amb les mans nues.

 

 mans