foto1
ARQUITECTURA
foto1
BIOCONSTRUCCIÓ
foto1
INTERIORISME
foto1
GEOBIOLOGIA
foto1
FENG SHUI
Jordi Pons - Arquitecte
 • 1Aspachs.jpg
 • 2Faana.jpg
 • 3Dojo.jpg
 • 4Mas_Franch.jpg
 • 5llibreria.jpg
 • 6Cartedor.jpg
 • 7Barana.jpg
 • 8Fang.jpg
 • 9Menjador.jpg
 • Soler.jpg

A la feina

A diferència de la llar, on ens trobem amb un ambient estable on la distribució rarament canvia i on les persones que hi habiten són sempre les mateixes, a les oficines o locals comercials, no passa el mateix. A aquests llocs, tot és molt més flexible i hi podem trobar molta diversitat de persones i situacions. És per això que en lloc d'aplicar els mateixos principis del Feng Shui tradicional, és molt més adient utilitzar els de l'Escola dels Estels Voladors.

En aquesta escola es tenen presents els cicles de temps, que el calendari Hsia xinès utilitza per a expressar els canvis cíclics de l'energia Txi que afecten a tot l'univers. Aquest calendari és lleugerament diferent del calendari llunar xinès tradicional i utilitza el dia 4 de febrer com a primer dia de l'any. Aquesta data coincideix amb el Lap Chun, primer dia de la primavera per als xinesos.

Cada cicle de temps està dividit en nou períodes, cadascun d'ell dura 20 anys. Cada període exerceix una influència diferent sobre la distribució de l'energia al món, amb la qual cosa també afecta al Feng Shui de les cases i els edificis. Cada període està governat per un número entre l'1 i el 9; així doncs, cada cicle temporal complert dura 180 anys, dividit en 9 períodes de 20 anys.

Actualment estem en el període del número 8 i l'energia del Txi del món s'ha transformat en un període de l'element terra, dominat pel trigrama Ken, que representa la muntanya, i representa la introspecció.

A partir d'aquestest premisses, l'estudi de Feng Shui estudia l'espai, troba les seves mancances i aplica els elements correctors que hi corresponguin.

Si voleu fer un estudi de Feng Shui per veure quines energies afecten la seva llar, poseu-vos en contacte amb mi a través del formulari de contacteo directament a través del mail (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), del telèfon 656408084 o venint al despatx de la plaça Viladomat 19 (Berga) en horari d'oficina.

 

Jordi Pons, Aquitecte

A la llar

La pràctica del Feng Shui és molt diversa i polifacètica. Alguns textos originals ens parlen de més d'un centenar d'escoles diferents, però si ens referim a les escoles netament tradicionals xineses, es pot dir que n'hi ha dues:

 • Escola de les Formes (Luan Tou) – Es fonamenta en la formació de les formes externes de les edificacions, la topografia, els corrents d'aigua i en la manera com influeixen en les construccions.

 • Escola de la Brúixola (Li Qi) - Són totes les antigues tradicions que utilitzaven la brúixola com a instrument d'anàlisi. Buscant les orientacions, es fa servir els 8 trigrames de l'I Ching, el Pa Kua (o BaGua) i el Lo Shu o quadrat màgic..

A part d'aquestes dues escoles, existeix també l'Escola dels Estels Voladors, l'Escola del Barret Negre, el Feng Shui intuitiu...

Per fer un estudi de Feng Shui d'un habitatge, em baso en el Feng Shui tradicional xinès, és a dir, en la combinació de l'Escola de les Formes i l'Escola de la Brúixola (per aquesta darrera, aplico el sistema Jyo Hsing o “nou estels”), i estudio com afecten les energies de l'habitatge a les persones que les habiten a partir de les seves característiques personals, els astres que les afecten, la ubicació de l'edifici, la seva orientació, la seva distribució i com són les seves estances.

Si voleu fer un estudi de Feng Shui per veure quines energies afecten la seva llar, poseu-vos en contacte amb mi a través del formulari de contacteo directament a través del mail (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), del telèfon 656408084 o venint al despatx de la plaça Viladomat 19 (Berga) en horari d'oficina.

 

Jordi Pons, Aquitecte

LES RADIACIONS ARTIFICIALS

Són les provocades pels aparells elèctrics i les noves tecnologies de telecomunicació, i actuen igual que les naturals, provocant variacions del camp magnètic i elèctric del nostre voltant, tot i no ser tant perilloses. Poden ser degudes a fonts externes (antenes, cablejat elèctric, xarxa wi-fi, transformadors...) com internes als habitatges (electrodomèstics, telèfons mòbils, radiodespertadors...).

Cal comprovar les distàncies mínimes de seguretat entre qualsevol aparell que pugui produir aquest tipus d'afectació i desconnectar els que puguem si no els hem de fer servir.

Existeixen diferents aparells en el mercat per calcular els seus efectes a distància, però degut a la seva manca de fiabilitat en els resultats, només ens podrem assegurar que no ens afecten si ens en mantenim allunyats. En cas contrari, a diferència del que passa amb les radiacions naturals, existeixen maneres d'apantallar-les o eliminar-les.

 

Si voleu fer un estudi geobiològic per veure quines radiacions afecten la seva llar, poseu-vos en contacte amb mi a través del formulari de contacteo directament a través del mail (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), del telèfon 656408084 o venint al despatx de la plaça Viladomat 19 (Berga) en horari d'oficina.

Jordi Pons, Aquitecte

Què és?

El Feng Shui (en xinès 风水 fēng shuǐ, literalment "vent-aigua") és una antiga tècnica xinesa d'origen taoista basada en la recerca de l'equilibri. Consisteix a situar els elements de l'entorn (els edificis, les estances i els objectes) de tal manera que es trobin en harmonia amb les forces de la natura. La designació original de la disciplina és Kan Yu (literalment: "Tao del cel i de la terra").

Un estudi de Feng Shui consisteix en l'estudi en profunditat de les energies d'un habitatge, local comercial o empresa, per a detectar com aquestes afecten a les persones que es troben al seu interior. El meu objectiu final és el de millorar la qualitat de l'energia present a l'entorn, per a crear equilibri, harmonia i benestar en les persones.

Si voleu fer un estudi de Feng Shui per veure quines energies afecten la seva llar, poseu-vos en contacte amb mi a través del formulari de contacteo directament a través del mail (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), del telèfon 656408084 o venint al despatx de la plaça Viladomat 19 (Berga) en horari d'oficina.

 

Jordi Pons, Aquitecte

LES RADIACIONS NATURALS

Sorgeixen de la terra, provocant variacions del camp magnètic i elèctric del nostre voltant. Poden ser degudes a la presència de corrents d’aigua subterrània, falles en el terreny, radioactivitat del subsòl o els materials de construcció de l’edifici, o bé del magnetisme terrestre (línies Hartmann i Curry).

Corrents d'aigua subterrània

La fricció de l’aigua subterrània contra la superfície de les roques en el seu desplaçament, produeixen corrents elèctrics que es desplacen en el mateix sentit que l’aigua, generant així un camps magnètic perceptible en la seva vertical.

Passar llargs períodes de temps sobre un corrent d’aigua subterrania a la llarga pot resultar molt perjudicial per la salut. No es pot desviar ni apantallar. Cal apartar-se’n.

Fissures o falles en el terreny

A través de les fissures del terreny podem tenir emanacions de radiacions o de gasos del subsol, algunes d’elles radioactives, creant en la seva vertical unes condicions altament desfavorables per la vida.

Tant les fissures com els corrents d’aigua són igualment perilloses, i cal actuar de la mateixa manera: evitant-les.

Radioactivitat i gas radó

La radioactivitat ens pot venir tant per les condicions del terreny com dels materials de construcció. Per regla genera, els terrenys calcaris o sedimentaris acostumen a ser poc radioactius a diferència dels granítics o basàltics. És precisament en terrenys granítics on trobem també presència del gas radó. Aquest gas és molt tòxic en altes concentracions.

Alguns materials de construcció com alguns ciments, gres, granits o elements ceràmics també poden ser lleugerament radioactius.

La solució és ventilar les estances per reduir la seva acumulació.

Línies Hartmann i Curry

El seu origen és el magnetisme terrestre. Aquest no és uniforme en tota la superfície del planeta sinó que forma uns canals on és més marcat. Els “canals” formen una retícula principal seguint els sentits Nord-Sud i Est-Oest, -línies Hartmann- i una altra de secundària inclinada 45º respecte d’aquesta -línies Curry-.

Les línies Hartmann tenen una separació mitjana entre elles entre 2 i 2,5 m. I el seu gruix és d'uns 21 cm. Les línies Curry tenen una separació entre 6 i 8 m. i un gruix d'uns 40 cm. Aquestes dimensions són variables i depenen de les alteracions en el terreny, de la contaminació electromagnètica artificial o dels canvis atmosfèrics. També s'aprecia un augment en la seva intensitat diària entre les 2 i les 4 de la matinada.

En general, només causen alteracions els encreuament entre línies. Si aquests es sobreposen a corrents d'aigua o falles, augmenten els seus efectes negatius. Cal evitar aquests encreuaments.

 

Si voleu fer un estudi geobiològic per veure quines radiacions afecten la seva llar, poseu-vos en contacte amb mi a través del formulari de contacteo directament a través del mail (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), del telèfon 656408084 o venint al despatx de la plaça Viladomat 19 (Berga) en horari d'oficina.

Jordi Pons, Aquitecte